Pavojingų krovinių vežimas (ADR)

Pavojingų krovinių (ADR) grupei priskiriami kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti: susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, taip pat sukelti kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių gedimą, užteršti aplinką. Tokių krovinių vežimas  ir saugojimas reikalauja atitinkamų atsargumo priemonių laikymosi. Mes  pasirūpiname, kad transporto priemonės būtų  specialiai pritaikytos  pavojingų krovinių gabenimui. Vairuotojai  periodiškai išklauso specialų kursą bei turi atitinkamus pažymėjimus. Turime patirtį įvairiausių pavojingų krovinių gabenimo srityje: nuo maisto  pramonės prekių iki statybinių medžiagų, įvairių dujų.

Jūsų patogumui mūsų puslapyje patalpinta pavojingų (ADR) krovinių klasifikacijos lentelė.