Classification of dangerous goods (ADR)

Klasė Pavojingi kroviniai Klasifikavimas Klasifikacija
1 Sprogiosios medžiagos ir  gaminiai 1.1 - 1.6 Sprogiosios
2
Dujos
2.1 Degios dujos
2.2 Nedegios  ir netoksiškos dujos
2.3 Toksiškos dujos
3 Degiosios skystosios medžiagos   Degieji skysčiai
4 Degiosios kietosios medžiagos 4.1 Degiosios kietosios medžiagos
4.2 Savaime užsiliepsnojančios medžiagos
4.3 Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas
5 Oksiduojančios medžiagos 5.1 Oksiduojančios medžiagos
5.2 Organiniai peroksidai
6 Toksiškos medžiagos 6.1 Nuodingosios medžiagos
6.2 Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos
7 Radioaktyviosios medžiagos   Radioaktyviosios medžiagos
8 Ėdžiosios medžiagos   Edžiosios ir/arba koroziją sukeliančios medžiagos
9 Kitos pavojingos medžiagos   Įvairios pavojingos medžiagos